De stem van het kind is de sleutel naar de onbezorgde toekomst van het kind

Ieder kind verdient het om zo lang mogelijk kind te kunnen zijn!


Producten voor de gespreksvoering met kinderen en ouders

1. Gesprekskaarten recht uit mijn hart

De kaarten "Recht uit mijn HART" zijn ontwikkeld voor de gespreksvoering met kinderen en om hiervoor een tool aan te reiken. De 110 kaarten gaan over 6 categorieën:

 1. Over mij en mijn familie
 2. Thuis
 3. Emoties
 4. Herinneringen
 5. Mijn stem/wensen
 6. Mijn rechten

Ga HIER naar de pagina voor meer informatie over de gesprekskaarten voor kinderen en om ze te bestellen.

 

Naast de kaarten voor de gespreksvoering met kinderen zijn ook gesprekskaarten voor ouders in een scheidingssituatie ontwikkeld. De 110 kaarten gaan over 5 categorieën:

 1. Over mij en mijn ex-partner
 2. Over het ouderschap en onze kinderen
 3. Emoties
 4. Herinneringen
 5. Kinderrechten

Ga HIER naar pagina voor meer informatie over de gesprekskaarten voor ouders en om ze te bestellen.

 

2. Gesprekskaarten helpende & belemmerende gedachten

In 2021 zijn de nieuwe gesprekskaarten 'helpende en belemmerende gedachten' ontwikkeld. Voor de helpende en belemmerende gedachten kaarten zijn 6 categorieën gemaakt. Belemmerende gedachten kunnen gevolgen hebben voor hoe kinderen zich voelen en voor het gedrag dat zij tonen. Deze kaarten helpen bij het ontdekken van wat er in de gedachtewereld van het kind speelt en om helpende gedachten aan te reiken zodat een kind weer in zijn kracht kan komen te staan.


Ga HIER naar de pagina voor meer informatie over de gesprekskaarten en om de kaarten te bestellen.


3. Gesprekskaarten LosVast

De relatie tussen een ouder en kind is in de hulpverlening een veelbesproken onderwerp. De ouder-kind relatie krijgt in zijn gehele bestaan het nodige te verduren. Zeker wanneer ouders gescheiden zijn, kan deze relatie onder druk komen te staan. Vanuit de loyaliteit waar kinderen mee worstelen, maar ook vanwege de complexe dynamiek tussen ouders op ex-partner niveau. Er kunnen vele meningen en ideeën zijn die zich gaan mengen met de ideeën van een kind.

 Met de LosVast kaarten kan een analyse worden gemaakt over de relatie van het kind met ieder van zijn ouders. LOS staat voor de wijze waarop een kind zich los tracht te maken of wil maken van een ouder of beide ouders. VAST staat voor de wijze waarop een kind met iedere ouder in verbinding staat. Er wordt in gegaan op gedachten die er bij een kind kunnen leven hieromtrent. Welke gevoelens er kunnen overheersen en welke overtuigingen er kunnen spelen. De kaarten bieden ook de mogelijkheid om stiefouders of steunfiguren toe te voegen aan het spel. De kaarten hebben vooral een signaleringsfunctie. Doorvragen en aanvullende methodieken inzetten wordt sterk aanbevolen. 


Ga HIER naar de pagina voor meer informatie over de gesprekskaarten en om de kaarten te bestellen.

 

Bestellingen buiten Nederland en voor organisaties binnen Nederland kunnen via een factuur plaatsvinden. 

Neem hiervoor contact op met: lips@kidsinbetween.nl


Hartelijke groet,

KidsInbetween