Gesprekskaarten Recht uit mijn HART versie kinderen

De kaarten "Recht uit mijn HART" zijn ontwikkeld voor de gespreksvoering met kinderen vanaf groep 6 en om hiervoor een tool aan te reiken.


De 110 kaarten gaan over 6 categorieën:

1. Over mij en mijn familie

2. Thuis
3. Emoties

4. Herinneringen

5. Mijn stem/wensen

6. Mijn rechten

Aan de hand van de kaarten wordt een opening gecreëerd om met kinderen in gesprek te gaan. De kaarten zijn zo opgesteld zodat ze de belevingswereld van kinderen betreffen. Ze kunnen in verschillende situaties worden gebruikt, meer specifiek in scheidingssituaties. Er kan uitleg worden gegeven over vraagstukken die spelen en er kan worden doorgevraagd nadat een kaart is getrokken/gekozen. Het is aan te bevelen om waar nodig aanvullende tools te gebruiken bij de kaarten, te denken valt aan duplo poppetjes, Een Taal Erbij, het maken van kindertekeningen, Kind op de Kaart, Drie Huizen Spel etc. 

Door middel van de kaarten wordt ook aandacht besteed aan kinderrechten. Zo kan er op kindvriendelijke manier uitleg worden gegeven aan kinderen over hun rechten, in lijn met het VN Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK).

In de gespreksvoering met kinderen zal aansluiting moeten worden gezocht bij de ontwikkelingsfasen en leeftijd van kinderen. Gesloten en open vragen kunnen elkaar afwisselen wanneer met kinderen wordt gesproken. Het bieden van een veilige ruimte waar zij zich vertrouwd voelen, is essentieel.

Wat vooral belangrijk is, is dat er wordt geluisterd. Echt geluisterd! Oordeelvrij! En dat kinderen ondersteund worden om de vragen en gevoelens die er bij hen leven in perspectief te plaatsen. Zo kan ieder kind zijn of haar hart laten spreken op een voor hem of haar passende manier.

 

Veel inspiratie gewenst bij het spreken met en luisteren naar kinderen!

€ 30,19

  • 0,25 kg
  • Levertijd: 3-7 werkdagen1