Gesprekskaarten Recht uit mijn HART versie ouders

Recht uit mijn HART is ontwikkeld door Marieke Lips van KidsInbetween en geboren uit kindbehartiging. Naast de kaarten die zijn ontwikkeld voor de gespreksvoering met kinderen, is deze versie kaarten ontwikkeld voor de gespreksvoering met ouders in een scheidingssituatie.

 

De 110 kaarten gaan over 5 categorieën:

1. Over mij en mijn ex-partner

2. Het ouderschap en onze kinderen

3. Emoties

4. Herinneringen

5. Kinderrechten


Aan de hand van de kaarten wordt een opening gecreëerd om individueel dan wel gezamenlijk met ouders in gesprek te gaan. De kaarten zijn zo opgesteld dat ze de belevingswereld van iedere ouder betreffen. Er wordt aandacht besteed aan het ex-partnerschap, het ouderschap en de positie van de kinderen.

 

Door middel van de kaarten wordt ook aandacht besteed aan kinderrechten. Zo kan er met ouders gesproken worden over de rechten van hun kinderen. Dit in lijn met het VN Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK).

Wat vooral belangrijk is, is dat er wordt geluisterd. Echt geluisterd! Oordeelvrij! En dat ook ouders ondersteund worden om de vragen en gevoelens die er bij hen leven in perspectief te plaatsen. Dit zodat zij vanuit het ouderperspectief kunnen blijven optreden in het belang van hun kinderen.

 

Veel plezier gewenst bij het spreken met en luisteren naar ouders en hun verhaal.

€ 17,25

  • Beschikbaar
  • Levertijd: 3-7 werkdagen1