Gesprekskaarten Recht uit mijn HART versie ouders

Recht uit mijn HART is ontwikkeld door Marieke Lips van KidsInbetween en geboren uit kindbehartiging. Naast de kaarten die zijn ontwikkeld voor de gespreksvoering met kinderen, is deze versie kaarten ontwikkeld voor de gespreksvoering met ouders in een scheidingssituatie.

 

De 110 kaarten gaan over 5 categorieën:

1. Over mij en mijn ex-partner

2. Het ouderschap en onze kinderen

3. Emoties

4. Herinneringen

5. Kinderrechten


Aan de hand van de kaarten wordt een opening gecreëerd om individueel dan wel gezamenlijk met ouders in gesprek te gaan. De kaarten zijn zo opgesteld dat ze de belevingswereld van iedere ouder betreffen. Er wordt aandacht besteed aan het ex-partnerschap, het ouderschap en de positie van de kinderen.

 

Door middel van de kaarten wordt ook aandacht besteed aan kinderrechten. Zo kan er met ouders gesproken worden over de rechten van hun kinderen. Dit in lijn met het VN Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK).

Wat vooral belangrijk is, is dat er wordt geluisterd. Echt geluisterd! Oordeelvrij! En dat ook ouders ondersteund worden om de vragen en gevoelens die er bij hen leven in perspectief te plaatsen. Dit zodat zij vanuit het ouderperspectief kunnen blijven optreden in het belang van hun kinderen.

 

Veel inspiratie gewenst bij het spreken met en luisteren naar ouders en hun verhaal.

 

TIP ONLINE TRAINING VOOR PROFESSIONALS
Wil jij een online training volgen als professional werkend met ouders, kijk dan naar de volgende trainingen:
Parallel ouderschap
De afgelopen jaren lag de focus bij scheiding op ouders weer laten samenwerken en leren met elkaar te communiceren. Soms lukt dat niet ondanks diverse pogingen hiertoe of vanwege rouw en verlies. Proberen samen te werken zorgt dan voor verhoging van de spanning en voor meer conflicten tussen ouders. Parallel ouderschap als vorm van ouderschap kan hierbij dan helpend zijn.

Ga hier naar de training.

Cross the Line:

Deze online training biedt een praktische werkvorm gebaseerd op Over de Streep van Yvonne St. John en Rich Dutra. Aan de hand van vragen wordt met ouders gewerkt om hun gedachten, gevoelens en mindset te analyseren en bespreekbaar te kunnen maken. Hierbij kunnen ook de gesprekskaarten recht uit mijn hart voor ouders helpen. 
Ga hier naar de training

 

De Succestrap
Wanneer je met ouders in scheiding werkt, kun je merken dat gesprekken over ouderschapsafspraken overgaan in persoonlijke emoties en belangen van ouders zelf een rol kunnen spelen. Door alles wat er bij een scheiding komt kijken als ook de persoonlijke beleving en verlieservaring, is het soms lastig om de focus te houden op wat er nodig is voor hun kind en welke afspraken passend kunnen zijn. Als professional kun je visuele hulpmiddelen inzetten om ouders hierbij te begeleiden. Deze methode kan hierbij helpend zijn, waarbij ook de gesprekskaarten recht uit mijn hart voor ouders handig zijn. 
Ga hier naar de training

 

 

€ 30,19

  • 0,25 kg
  • Beschikbaar
  • Levertijd: 3-7 werkdagen1