NIEUW! 

De gesprekskaarten "helpende & belemmerende gedachten" zijn ontwikkeld voor de gespreksvoering met kinderen vanaf groep 6 en om hiervoor een tool aan te reiken.


De 110 kaarten gaan over 12 categorieën:
Helpende gedachten

1. Helpend bij scheiding

2. Zelfvertrouwen
3. Nabijheid

4. Gezonde afhankelijkheid

5. Hoop

6. Fouten mogen maken/negatieve gevoelens mogen toelaten
Belemmerende gedachten

1. Scheiding

2. Gebrek aan zelfvertrouwen
3. Vermijding

4. Onafhankelijkheid/oververantwoordelijkheid

5. Hoop opgeven

6. Hoge eisen

Vanuit de ontwikkelingspsychologie van kinderen stelt Piaget dat kinderen cognitieve schema's opbouwen en dat het fundament voor hoe zij over een aantal zaken denken in hun jeugdjaren wordt gelegd. Dit kan gevolgen hebben voor hun gevoelens en gedrag.

Kinderen in een scheidingssituatie kunnen zich soms boos, verdrietig, bang, eenzaam, vermoeid, onzeker of schuldig voelen. Het is voor kinderen niet altijd makkelijk om hun gedachten en gevoelens te uiten. Deze kaarten helpen bij het ontdekken van wat er in de gedachtewereld van het kind speelt. Heeft het kind last van belemmerende gedachten door een gebrek aan zelfvertrouwen, de neiging tot vermijden, een verantwoordelijkheidsgevoel, het opgeven van hoop of het stellen van hoge eisen? Welke helpende gedachten kunnen hier tegenover worden gezet, om het kind weer de eigen kracht te laten ervaren?

De tool kan ook in situaties zonder scheiding worden ingezet waarbij stapel 1 van de kaarten wordt weggehaald.
Een aanvullende tool die gebruikt kan worden, is 'teken je gesprek' van Adinda de Vreede.

 

In de gespreksvoering met kinderen zal aansluiting moeten worden gezocht bij de ontwikkelingsfasen en leeftijd van kinderen. Gesloten en open vragen kunnen elkaar afwisselen wanneer met kinderen wordt gesproken. Het inzetten van tools is prettig voor kinderen.

Wat vooral belangrijk is, is dat er wordt geluisterd. Echt geluisterd! Oordeelvrij! En dat kinderen ondersteund worden om de vragen, gedachten en gevoelens die er bij hen leven in perspectief te plaatsen. Zo kan ieder kind zijn of haar hart laten spreken op een voor hem of haar passende manier.

 

Veel inspiratie gewenst bij het spreken met en luisteren naar kinderen!

Gesprekskaarten helpende & belemmerende gedachten

De gesprekskaarten "helpende & belemmerende gedachten" zijn ontwikkeld voor de gespreksvoering met kinderen vanaf groep 6 en om hiervoor een tool aan te reiken.

€ 29,95

  • 0,2 kg
  • Beschikbaar
  • Levertijd: 3-7 werkdagen1